Anne-Marit og Magnus fra Tangotango: Fredag 29.- Søndag 31.5. Programmet er så utrolig fristende at det ikke finnes NOEN unnskyldninger for ikke å komme 🙂 Husk at nivået blir tilpasset alle; det vil si: alle som har vært på et nybegynnerkurs eller flere (eller mange) eller et annet tangokurs: BLI MED! Instruktørene lover at alle skal få masse ut av å komme! Har du spørsmål om program eller annet, send en mail til: kurs@tangopolar.info.
Og selvfølgelig er det milonga på lørdagen! Alt foregår på Habibi. Milongaen koster 50,-, begynner kl 21, og kl 1 rydder alle, og så fortsetter vi å danse så lenge vi vil.

***

Anne-Marit and Magnus from Tangotango: Friday 29th-Sunday 31st of May! The program is so incredibly tempting that there is NO excuse to not show up 🙂 Remember that the level will be adjusted to everybody; that means: everybody who`s been to a beginner`s class or several (or many), or any other tango class: COME AND JOIN! The teachers promise that everybody will learn a lot! If you have questions about the program or anything, send a mail to: kurs@tangopolar.info
And of course, there`s a milonga on Saturday! Everything happens at Habibi. The milonga costs 50,-, starts at 9 pm, and at 1 am everybody helps cleaning, and then we dance as long as we want to.