Fra og med 1. Februar innføres medlemsliste og medlemsavgift i Tango Polar. Dette vil gi oss som klubb mulighet til å søke om økonomisk støtte fra diverse kulturfond og kommunale fond, hvilket igjen vil bedre vår økonomiske situasjon slik at vi kan ha flere og bedre kurs og sosiale arrangementer. Medlemsavgiften blir den nærmest symbolske summen 400,- pr år, og kan betales kan betales til vår konto: 4750 28 21527 (NB: husk å merke innbetalingen med “medlemsavgift + ditt navn”).
Fotskatten på mandagene forblir uendret for medlemmer, altså 50 kr. Imidlertid koster det 80 kr for ikke-medlemmer.
 
Husk å send e-post til: tromsotango@gmail.com om at du ønsker å stå registrert som medlem i klubben, slik at vi kan legge deg til på vår medlemsliste.
 
Medlemsskapet gir følgende fordeler:
– Du kan kjøpe «gullkort» for 700 kr pr semester som gir fri adgang til milonga på mandag
– Hvis du ikke vil kjøpe gullkort får du likevel laver fotskatt på practica og milonga
– Du får tilgang til early bird-registering på kurs med redusert kurskostnad.
 
Medlemsavgiften er inkludert i kursavgiften på nybegynnerkursene.