Årets TTM ble en kjempesuksess, og vi vil takke primus motor Ania for en formidabel innsats!! Vi vil også gjerne takke våre flinke DJ’er og underviser Diego Denett, for ikke å snakke om alle de frivillige som har bidratt med alt fra pynting, rydding, matlaging +++, dere er suverene rett og slett! Til sist så klart, tusen takk til alle herlige deltakere/gjester, uten dere hadde det ikke blitt noen festival.

Skjermbilde 2019-11-06 kl. 20.42.03

Vi tar sikte på å arrangere TTM-Nordlys Edition også til neste år,  og vi kommer til å trenge masse hjelp! Denne oppgaven er såpass stor at Ania og styret  ikke klarer å dra hele lasset alene. Vi ber derfor alle i klubben om å bidra så mye eller lite som man kan (alle monner drar). Den største delen av jobben er naturligvis i tida like før og under arrangementet, men det er mye arbeid som må gjøres allerede måneder i forkant.

Vi håper mange av dere vil stille opp, slik at vi klarer å dra dette i havn også til neste år – og forhåpentligvis gjøre det til et fast arrangement!