Om Tromsø Tango Meeting 2019 (og 2020)

Årets TTM ble en kjempesuksess, og vi vil takke primus motor Ania for en formidabel innsats!! Vi vil også gjerne takke våre flinke DJ’er og underviser Diego Denett, for ikke å snakke om alle de frivillige som har bidratt med alt fra pynting, rydding, matlaging +++, dere er suverene rett og slett! Til sist så klart, tusen takk til alle herlige deltakere/gjester, uten dere hadde det ikke blitt noen festival.

Skjermbilde 2019-11-06 kl. 20.42.03

Vi tar sikte på å arrangere TTM-Nordlys Edition også til neste år,  og vi kommer til å trenge masse hjelp! Denne oppgaven er såpass stor at Ania og styret  ikke klarer å dra hele lasset alene. Vi ber derfor alle i klubben om å bidra så mye eller lite som man kan (alle monner drar). Den største delen av jobben er naturligvis i tida like før og under arrangementet, men det er mye arbeid som må gjøres allerede måneder i forkant.

Vi håper mange av dere vil stille opp, slik at vi klarer å dra dette i havn også til neste år – og forhåpentligvis gjøre det til et fast arrangement!

This entry was posted in Administrativt, Diverse, Fest, Kurs, Milonga. Bookmark the permalink.